Jeet Kune Do

Jeet Kune Do – joka tunnetaan usein vain lyhenteellä JKD – on taistelulajiperiaate, jonka on kehittänyt kamppailulajimestarina ja myös näyttelijänä tunnetuksi tullut Bruce Lee. Jeet Kune Do tunnetaan myös “pysäyttävän nyrkin tienä” ja Lee on opettanut sitä myöhemmin taistelulajin muodossa. Jeet Kune Do ei kuitenkaan ole muiden kamppailulajien tapaan säänneltyä, vaan kyseessä on pikemminkin taistelulajifilosofia. Se perustuu eri kamppailulajien piirteiden yhdistämiseen (sisältäen piirteitä mm. pystykamppailusta, mattokamppailusta jne.) Jeet Kune Don periaatteena onkin sopivan taistelutavan valinta jokaiseen tilanteeseen, olipa kyseinen tapa esimerkiksi lyönti, potku tai jokin muu. Lajeja, joihin Jeet Kune Do pohjautuu, ovat länsimainen nyrkkeily, wing chun, potkunyrkkeily, jujutsu, taekwondo ja miekkailu. Filosofiansa se ammentaa buddhalaisuudesta ja taolaisuudesta.Jeet Kune Dossa opetetaan parhaan puolustuksen olevan vahva vastarinta. Vastustajan lyönnit ja potkut pyritään torjumaan eri hyökkäystapoja käyttäen. Taistelutapoina käytetään lyöntejä, potkuja, vangitsemista ja painia. Kehittäessään Jeet Kune Dota Bruce Leen periaate oli keskittyä olennaiseen ja kehon parhaisiin luonnollisiin aseisiin. Jeet Kune Do perustuu kolmeen periaatteeseen, joita ovat tehokkuus, suoruus ja yksinkertaisuus. Taistelu siis pyritään pitämään nopeana ja iskemään kovalla voimalla, luonnollisia etuja hyödyntäen ja ilman ylimääräistä “krumeluuria” eli hienostuneita mutta tehottomia liikesarjoja.Suomessa Jeet Kune Dota järjestää JKD Helsingissä ja Oulussa ja siitä järjestetään kursseja eri tasoille, seminaareja sekä vyökokeita. JKD on Suomen vapaaotteluliiton jäsen.